Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-06-09

Informacja odnośnie wypłaconych stypendiów w okresie styczeń 2016 kwiecień 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, że w dniu 29 kwietnia 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864).

W związku z powyższym stypendia przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy i otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2019r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby bezrobotnej, która otrzymała takie stypendium z urzędu pracy w okresie od stycznia 2016r. do kwietnia 2017r.) zwróci nadpłacony podatek.

Czytaj aktualność: Informacja odnośnie wypłaconych stypendiów w okresie styczeń 2016 kwiecień 2017
2017-05-18

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu infromuje, iż dysponuje wolnymi środkami finansowymi

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż dysponuje wolnymi środkami finansowymi powstałymi w ramach oszczędności na refundacje przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. dla 12 osób.

W związku z powyższym prosimy o składanie stosownych wniosków.

Czytaj aktualność: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu infromuje, iż dysponuje wolnymi środkami finansowymi
2017-05-18

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu infromuje

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu pełnego wykorzystania środków przyznanych na realizacje zadań o refundacje przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. istnieje możliwość zawierania od czerwca 2017 r. umów na wyżej wymienioną formę z zapisem stanowiącym o kierowaniu bezrobotnych do zatrudnienia od lipca 2017 r., natomiast dokonywanie refundacji poniesionych kosztów od stycznia 2018 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami:

Specjalista do spraw aktywizacji-Jadwiga Sterna

Referent do spraw aktywizacji-Anna Makowska

Tel. 822 11 43 wew. 280 lub 258

Czytaj aktualność: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu infromuje
2017-02-08

Informacja dla osób bezrobotnych i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje o możliwości skorzystania w 2017 roku z następujących form aktywizacji zawodowej przeznaczonych dla osób bezrobotnych oraz pracodawców:

  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy


więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

 

  • prace interwencyjne

(nabór wniosków w ramach FP - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • staże

(nabory wniosków w ramach FP, PO WER, RPO - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • szkolenia dla osób bezrobotnych

(nabór wniosków w ramach FP, PO WER, RPO- do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

(nabory wniosków w ramach FP, POWER, RPO 10.05.2017r. – 26.05.2017r.)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

(nabory wniosków w ramach FP, RPO 10.05.2017r. – 26.05.2017r.)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • bon stażowy

(nabór wniosków w ramach FP - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • bon zatrudnieniowy

(nabór wniosków w ramach FP - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • bon na zasiedlenie

(nabór wniosków w ramach FP, PO WER - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

  • bon szkoleniowy

(nabór wniosków w ramach FP - do wyczerpania środków)
więcej informacji oraz druki do pobrania -> tutaj

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji